1

მასაზი

იგივე (a.k.a) მასაჟი

დალაი ლამას სახელობის ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი

0

მასაზი

სიტყვა,რომელსაც წარმოსთქვამენ საქართველოში "სასწავლებლად" ჩამოსული ჩინელი ქალბატონები რომლებსაც ძალიან უჭირთ ქართულად საუბარი

ყველა ქართველმა ბიჭმა იცის ამ მაგიური სიტყვის ნამდვილი განმარტება

0

მასაზი

ქართველი მამაკაცებისთვის სიამოვნების მიღების საშუალება.მასაზისთვის არსებობს სპეციალური დაწესებულებები,რომლებიც ძირითადად არაქართველ და უფრო კონკრეტულად აზიელ ინვესტორებს ეკუთვნით.მასაზის ღირებულება განსხვავებულია მისივე ფუნქციურობის მიხედვით,თუმცა,ძირითადად მაინც ეთი ლალი-ა.

-მასაზიი ეთი ლალი