1

შმონი

შემოწმება,ჩხრეკვა, სხეულზე თომარი რომლის მიზანია კეთილმა ბიძიებმა აღმოგიჩინონ რაიმე კანონსაწინააღმდეგო ნივთი ან ნივთიერება .

იმდღეს მენტებმა გამშმონეს სიმონ მეტროსთან.