0

სიყვა

ამ სიტყვით გამოხატავენ სიყვარულს მეგობრის მიმართ თუმცა ეს სიყვარული სულაც არ არის უანგარო ან წრფელი :) ძირითადად ამ სიტყვას სოფლური ანზროვნების ხალხი მოიხმარს..

-აუ სიყვააა მხოლოდ შენ გენდობი!!
-ხო სიყვა ვიცი მე კი შენ !!