0

აგერ დამასკდი

სიტუაციური ამოცანა,ავტორი ითხოვს ოპონენტის საკუთარ სასქესო ინსტრუმენტზე საკმაოდ უჩვეულოდ და მტკივნეულად განთავსებას.განხორციელების შემთხვევაში არცერთი მხარე მოგებული არ რჩება.

მოდი და დამასკდი რააა........