1

მაიტყვნება რა

მდედრის სექსუალური პოტენციალის მაჩვენებელი.
ეს მაჩვენებელი სექსუალური პოტენციალის შეფასების შკალაზე საშუალოზე დაბალი სიდიდისაა და გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც მდედრის ფიზიკური და პიროვნული ღირებულებები არც ისე მაღალია, თუმცა, გაჭირვების ჟამს მდედრი სექსისთვის მაინც გამოდგება.

1. -ბანძი ტრაკი აქვს, მარა მაიტყვნება რა.
2. -სახეზე მაგარი დაჯმული აქვს, მარა მაიტყვნება რა.
3. -ძაან დებილი გოგოა, მარა მაიტყვნება რა.
...და ა.შ.