0

გაუბაბანებდა კაცი

გამოთქმა იხმარება მდედრობითი სქესის ადამიანზე მამრობითი სქესის წარმომადგენლის მიერ (გამონაკლისების გარდა) და აღწერს ძლიერ ლტოლვას მის მიმართ

-აუ ნახე რა ძუძუაქ გაუბაბანებდა კაცი