0

აბაროტი

სამაგიეროს გადახდა იგივე "ფეიბექი", რომელიც მიღებული დარტყმის საპასუხო დარტყმაა

-წეპომ პირველი დაარტყა
-მერე ლუკამ აბაროტი არ გაუკეთა?

0

აბაროტი

"აბაროტი" არის იგივე კონტრშეტება ან კონტრიერიში რომელიც ერთ შემთხვევაში ნიშნავს ხელის შებრუნებას და მორე მხრივ შურის ძიებას.ამ სიტყვას ძირითადად ძველი ბიჭები და მარჯანიშვილზე მობირჟავე გლდანელი ბავშვები იყენებენ

1. დავარტყი და აბაროტი მომცა (ხელის შებრუნება)
2. თემქელებმა ხვლიკი გალახეს და აბაროტზე უნდა გადავიდეთ (შურის ძიება)

0

აბაროტი

როდესაც ორ პიროვნებას შორის უთანხმოებას მხოლოდ ერთი გასცემს პასუხს და მეორე ემზადება პასუხის დასაბრუნებლად ანუ აბაროტის ასაღებათ.

- ჰა ბიჭო მოგხვდა?
- აბაროტს ავიღებ!