0

ოცდა რვა ცხრინჩი

ეს გამოთქმა მამრობითი სქესის წარმომადგენელს ეხმარება წარმოაჩინოს თავისი სარცხვენელის (ე.წ ყლე) შესაძლებლობა და ვიზუალური მხარე,
ოცდა რვა ცხრინჩი არის სარცხვენელის საზომი ერთეული, უფრო დეტალურად ოცდა რვაჯერ ცხრა ინჩი.

შეჩემა ყლემაქ სიგრძეში ოცდარვა ცხრინჩი, რო გაგიყარო პირიდან გამოგივა!