0

იაკობი

ამოუცნობი პიროვნება,დღემდე შეუძლებელია მისი იდენტიფიკაცია,ბოლო მონაცემებით აღნიშნულს გვარი არგააჩნია

-ლეიტენანტი იაკობი...
- იაკობს გვარი არააქ?

0

იაკობი

ადამიანი, რომლის გვარიც რატომღაც ყველას აინტერესებს.

- იაკობს გვარი არააქ ?