0

დანძრევა

სიტყვა დანძრევას ძირითადად გამოვიყენებთ ორ სიტუაციაში:
1.როცა ტრაკში ვართ და მამაზეციერიც ვეღარ გვშველის.
2.როცა ვინმე ყლეობას გააკეთებს ან ყლეურ იდეას შემოგვთავაზებს.

1.აუ მაგრად დაგვენძრა ან/და აი სად საგვენძრა.
2.შენ ხო არ ანძრევ.

0

დანძრევა

როცა ურთულეს სიტუაციაში ხარ( ძირითადად როცა წააგე ტოტალიზატორში, თავანი გაქვს, ან ცუდ მომენტში გაგფაქტა შეყვარებულმ, მშობელმა.)

ძმაკაცი1: რა შვები იმ ფულზე შეჩჩჩჩჩ?
ძმაკაცი2: რა რას ვშვრები,ტო, დამენძრა მაგრად ჩემებმა გამიგესს

0

დანძრევა

როცა ურთულეს სიტუაციაში ხარ( ძირითადად როცა წააგე ტოტალიზატორში, თავანი გაქვს, ან ცუდ მომენტში გაგფაქტა შეყვარებულმ, მშობელმა.)

ძმაკაცი1: რა შვები იმ ფულზე შეჩჩჩჩჩ?
ძმაკაცი2: რა რას ვშვრები,ტო, დამენძრა მაგრად ჩემებმა გამიგესს