0

შარიანი

მამაცი და ამავდროულად მშიშარა,რომელიც უშარდება ყველას და ყველაფერს იმის დასამტკიცებლად რომ არ ეშინია

განმარტების გარეშე