0

აჯვი პატრონს

ავტორი კატეგორიულად ითხოვს პიროვნება დეფეკალიზირდეს საკუთარი მომვლელის სხეულზე.მეტად განვითარებული სლენგი მოწინააღმდეგის დასამცირებლად.

ალტერნატივა: მიაფსი მამაშენს.