1

ჩესტი

გამოიკენება ძირითადად ცხოვრების აზრის/მიზანის მნიშვნელობით მაგრამ ზუსტი განმარტება არააქვს, ძირითადად გამოიყება კითხვების დასმის დროს და პასუხი არასოდეს არ უნდა იყოს ადეკვატური თორე გცემენ.

"-რა ჩესტი გაქვს?
-ჰოკაგეობა მინდა."

"-შენი ჩესტი ახსენი
-ჩესტის ახსნას იცი ვინები ითხოვენ?"

0

ჩესტი

90იანებიდან შემორჩენილი, ქურდული მენტალობის სიტყვა,აღნიშნავს ცხოვრებას,თუ როგორი ცხოვრებით ცხოვრობს პიროვნება.

შენი ჩესტი ბრატ
კაი ბიჭი ვარ.