1

ჩურ-ნაწუა

ვაგინა-ნაწუწნი, რომელსაც იყენებენ გაუნათლებელი ყლეები პირის ღრუს მიმდებარე არეზე ჰერპესიანი ინდივიდის დასახასიათებლად

რას გიგავს ტუჩები ჩურ-ნაწუა ხარ ?!