0

კამპოტში კოკისპირული ჩაჯმა

კამპოტში ჩაჯმის მძიმე ფორმა, როდესაც ერთი ადამიანი მეგობრების გეგმებს მოულოდნელად აფუჭებს

ბიჭო ანდაც შემდეგ კვირას მოვიხოდოთ ( გეგმამდე 10 წუთით ადრე)