0

ჩრდილში მოჯმული

"ჩრდილში მოჯმული" სიტყვა ასოცირებულია მუქი კანის ფერის მქონე ადამიანზე რომელთა შემჩნევაც საღამოს საათებში ძნელდება

-ბიჭო კაი ფერზე ვარ?
- კი შეჩემა ჩრდილში მოჯმულს გავხარ 🧐