0

მუხბე

სვანურად ძმა

როცა სვანი ძმაკაცი გყავს,
ან ერთხელ ჩახვედი სვანეთში და უკვე სულით ხვანიხარ
-მუხბეს ეძახიან ძმას