2

კუანა

ეს სიტყვა გამოიყენება ადამიანის სულიერი ან ფიზუკური სისუსტისთვის ხაზგასასმელად

-ნიკუშა კიდე ზამენაში ყავთ?
-აბა სად ეყოლებათ მაგარი კუანაა!