1

ბომჟი

უდაბლესი დონის ადამიანი,რომელიც ცხოვრობს ქუჩაში,თავს ირჩენს მათხოვრობით და იაფფასიანი არყით,ძირითადად დგანან/წვანან საშაურმეების მიმდებარე ადგილებში,შეგვიძლია გავარჩიოთ მოქალაქეებისგან ”ბომჟური ძონძებით”

-ხო თესლ ზმანზე ვარ? -რა თესლ შეჩემა ბომჟივით გაცვია