1

შაშაკოლა

უნიკალური სიტყვა, რომელიც გამოიყენება კითხვით წინადადებაში, როდესაც არ იცი რას ითხოვენ შენგან ან რასთან გაქ საქმე. ასევე შეგვიძლია კაცის სასქესო ორგანოდაც გამოვიყენოთ.

ეს რა ჩემი შაშაკოლაა?
რა ჩემ შაშაკოლად გინდა?
შენ ვაფშე გამოშაშაკოლდი?