1

ძმაკაცს ბებია დაუჭრეს ტრაკში

კაი ბიჭების მხრიდან ქუჩაში, გამვლელისთვის ფულის, ან სიგარეტის თხოვნის ერთ-ერთი გავრცელებული ფსევდომიზეზი.
წარმოთქმისას საჭიროა წელში ოდნავ მოხრა და სერიოზული გამომეტყველების მიღება.
მის გარდა, ფულის თხოვნის ალტერნატიული ფსევდომიზეზებია: ძმაკაცს ბებია შეეძინა, ძმაკაცი დაიჭირეს და სხვანი.

1. -ძმაკაცს ბებია დაუჭრეს ტრაკში და ორი ღერი სიგარეტი ხომ არ გექნება?
2. -ძმაკაცს ბებია შეეძინა და ხურდებით ხომ ვერ დაგვეხმარები?
3. -ძმაკაცი დაიჭირეს და აჭარაზე უნდა ჩავრიცხო და ლარიანი ხომ არ გექნება?
... და ა.შ.