1

იზაია

ქუთაისის კოლორიტი ქალბატონი რომლმაც მოიხვეჭა სახელი მცირეწლოვან ბავშვებში(14-18) თავისი პროფესიონალიზმით ( მინეტი , ჟონეტი , კამასუტრა , 69 და.ა.შ )
"მაგრამ ხანგრძლივ ეს სოფელი გაახარებს ვისმეს განა ?". იზაია გმურულად დაეცა მოვალეობის მოხდის დროს .(გარდავალბის მიზეზი მუტლის გაგანიერება).

ბიჯო იზაისთან ხოარ წაგვეტყნაურა?!