1

შემანძრია

მდგომარეობა, როდესაც ოსტატი თავის შეგირდს აზიარებს ცხოვრებისეულ ამაოებასა და სიბილწესთან გამკლავებას.

გოგო, მე არ ვიყავი ასეთი იმან შემაძრია