1

კამფეტივით ღვინოა

სიტყვათა შეთანხმება, რომლითაც ღვინის პატრონი აღწერს თავის ღვინოს , რათა ერთგვარი სურვილის განცდა გააღვიძოს მოსაუბრეში და ამავდროულად იბლატაოს, მაგრამ სინამდვილეში ფსელივით ღვინოა.

ბიჯო ნუგზარ წამო ჩემთან ერთი დავლიოთ კამფეტივით ღვინო მაქ ბიჯო კამფეტივით.