0

ტიპი

1. საგნების, მოვლენების გარკვეული ჯგუფის ნიმუში, მოდელი, ფორმა.
2. ხელოვნებაში: მხატვრული სახე, რომელშიც განზოგადებულია ადამიანთა გარკვეული ჯგუფის თვისებები.
3.ბიოლ. მცენარეთა და ცხოველთა კლასიფიკაციის ყველაზე მსხვილი ერთეული (აერთიანებს მონათესავე კლასებს).
4. იტყვიან უცნაური ან უარყოფითი თვისებების მქონე ადამიანზე.

1. მაგარი ტიპია