1

ჩამბანე

სამპირიანი ზმნა რომელიც ხშირად გვხვდება საშუალო წონას გადაჭარბებული ძია კაცების ლექსიკონში. ჩამბანე (შენ - მე - ის), შენ (უმეტეს შემთხვევაში - ქალო), მე (უმეტეს შემთხვევაში - ძია კაცს), ის (უმეტეს შემთხვევაში - ხშირად გაოფლიანებადი მიდამოები).

"ქალო, სანამ დაწვები ღდიდი ჩამბანე."
"კარგი ვალერი."