0

გამზრდელ მოტყნული

ადამიანი, რომლის გამზრდელიც თავის დროზე მოტყნეს არა გამრავლების მიზნით. ძირითადად ხმარობენ ადამიანზე რომელიც არ მოსწონთ.

"სად გდია ეგ გამზრდელ მოტყნული."