3

ტბუტელი

ყლე ტბა

-ბიჭო, ბატეთმა გაასწორა?
-არა სუფთა ტბუტელია