0

შენ ვინ გტყნავს ?

შენი რა საქმეა/შენ ვინ გეკითხება.

-რა ყლეობებს აკეთებთ დეიდა ლალი?
-მერე შენ ვინ გტყნავს ?

-ეგ ყლეობა რამ დაგათრევინა შეჩმა?
-და შენ ვინ გტყნავს ?

0

შენ ვინ გტყნავს ?

იმ ადამიანის მიმართ დასმული უნივერსალური შეკითხვა, რომელიც სხვის საქმეში ყოფს ცხვირს

- გუშინ სად იყავი?
- რა შენი საქმეა , შენ ვინ გტყნავს ვაბშე ?

0

შენ ვინ გტყნავს ?

კითხვა დაესმის პირს,რომელსაც არაფერი ესაქმება მოცემულ თემასთან

შენ ვინ გტყნავს მე მოვწევ თუ არა ?