0

ორს ავიღებ რა, ჩემი ძმა

ლუზერა ყლებავშვების/კაცების საყვარელი გამონათქვამი

-სიგარეტი გაქ ჩემი ძმა?
-კი, აიღე
-ორს ამოვიღებ რა, ჩემი ძმა
-... (დდშვცი)