0

უპატრონო

ლამაზი გოგო რომელიც სახლთან შეყვარებულმა მოაცილა და თან ხელში ყვავილი ეჭირა

მოაცილეს გოგო:-

- ან პატრონი არა გყავს რო დაეთრევი ამ ბიჭებთან, ან მამა არგყავს ან ძმა დფუიი