1

სუძია

ყლე მსაჯი, ასევე მოიხსენიებენ როგორც "პირადასტს" (გეის ცუდი ფორმა)

"სუძია პიდარააასტტ"