დედაყლე - განმარტებები - ბიძერი
1

დედაყლე

ტიპური სალანძღავი სიტყვა , რომელიც გამოიყენება რაიმე საგნის ან მოვლენის დასახასიათებლად

-გეპეი მაგარი დედაყლე უნივერსიტეტია