1

ორპროჭა

1.პირფერი ადამიანი, რომელიც ერთი სიტყვით ყველას ტრაკში უძვრება.

2.ჩამოუყალიბებელი ადამიანი, რომელიც ხან ერთს იტყვის, ხან საპირისპიროს.

-გიო მაგარი ორპროჭაა, მაგასთან როგორ ხარ?..