0

ბლუწუნა

ეს სიყტვა გამოიყენება როგორც წესი ისეთ მომენტებში როდესაც წინადადების ავტორი ვერ პოულობს შესატყვისს.

-გუშინ ბანკი გავიტანე
-ბანკი გაიტანე არა ის
-რა ის?
-რა ის დააა..ბლუწუნა