0

ატროვება

აცანცარებული მდგომარეობა, როდესაც არ გავხართ საკუთარ თავს (არც სხვას). თქვენი ემოციური ფონი გიბიძგებთ არაადეკვატური ქმედების ჩადენისაკენ.

ატროვდა ახა ეს შობელძაღლი!