1

ბოლოს სახეზე წეისვა

არაადამიანურად დანაყრების გამომხატველი სიტყვა.

ტიპმა იმდენი ჭამა ბიჭო, ბოლოს სახეზე წეისვა