1

სიგარეტი ჰო არა გაქ ?

1. მიმართვა ბირჟაზე მდგარი პიროვნების ტროტუარზე გამვლელ პიროვნებისადმი, ხშირად მას თან მოსდევს შემდეგი კითხვა ”სანთებელაც ჰო არა გექნებოდა ?”

2. თუ მიმართვა ძმაკაცისადმია და თან მოზდევს ”სანთებელაც ჰო არ გექნებოდა ?” მაშინ ძმაკაცისგან აუცილებლად გაიგონებთ შემდეგს ”ყური მომაჭერი აგერ ძმა ბარემ” ”ფილტვებიც ჰო არ გათხოვო ძმა ?”

- ბიჭო გიუშ სიგარეტი ჰო არა გაქ ?
- კი ძმა აგერ ...
- ბიჭო სანთებელაც ჰო არ გექნებოდა ?
- კი ძმა აგერ აიღე ...
- სპასიბა
- ყურებიც ჰო არ გათხოვო ძმა ? ან ფილტვებიც შენი რო არ გააფუჭო ა ?
- არა ძმა სპასიბა