2

შენ ხო არ ჩააწე

მიმართვა ძმაკაცისადმი რომელიც გამოხატავს უკიდურეს გაკვირვებას სინონიმია სიტყვისა სუ გამოყლევდიი

შენ ხო არ ჩააწე ბიჯო

0

შენ ხო არ ჩააწე

რიტორიკული კითხვა, რომელიც ისმის მეგობრის დაუფიქრებელი, ყლეური, საქციელის ჩადენის შემდგომ.

-რასაკეთებ შეჩემა, შენ ხო არ ჩააწე?!
-ეს სუ ხო არ გამოყლევდა?! შენ ხო არ ჩააწე ბრატ?!