1

ყლეზემისუნე

გამოიყენება იგივე კონტექსტში როგორც (ბებიაშენისამ)

-აუ ბიჭო ფული მომე რა
-ყლეზემისუნე