1

საღოლ

ეს არის სიტყვა, რომელიც გამოხატავს აღტაცებას. ხშირ შემთხვევაში გამოიყენება ძმაკაცის მისამართით, მისი განწყობის ამაღლების მოტივით

საღოლ ძმაო მაგრად იბაზრე

0

საღოლ

ქების ჟარგონული ფორმა. გამოიყენება ძირითადად მამრობითი სქესის მიმართულებით. გამოხატავს ერთი პირის განსაკუთრებულ აღტაცებას მეორე პირის ქმედებასთან დაკავშირებით.
ზოგჯერ გამოიყებება სარკასტული ფორმითაც.

საღოლ ბრატ მაგრად დააჯვი იმ *ლეს

კაი საღოლ, მეტი აღარ იხუმრო

0

საღოლ

საუკეთესო მეთოდი ყოველდღიურობაში ვინმეს საქციელის შესაქებად.

რა ჩემ ყლედ უნდა.