0

შემოაბლოკეთ

(წარმოითქმის - "შემოაბლьოკეთ") საუკეთესო მათემატიკის მასწავლებლის და მესიის გვირგვინოსანი ფრაზა, რომელიც იხმარება როდესაც რაიმე კვადრატში უნდა ჩასვან, ანუ შემოხაზონ (დაფაზე)

რიცხვი შემოაბლოკეთ
ჩვენ პასუხს ვბლოკავთ