0

დედის სისხლში ვიჭყუმპალავე

გამოიყენება რაღაცის დასარწმუნებლად ან გაოცების გამოსახატავად. სინონიმებია:ბოშყო, გაზის ბოზრდილი ვიყო, ჩმდდშვც

მართლა ეგრე იყო ჩემი დედის სისხლში ვიჭყუმპალავე