0

ფეხის ფხანა

იგივეა რაც საკუთარი თავის სიამოვნება, ჩუკენობა, ნძრევა, მანსტრუბირება. სიტყვა შექმნილია პატარა ბავშვის თვალიდან დანახული ნძრევის პროცესის აღწერისას

არ ეცლება ფეხს იფხანს ალბათ...