0

დააბულინგა

სიტყვა ბულინგი გახლავთ ნეოლოგიზმი,იგი არის რბილი ნათქვამი სიტყვისა "დაადედისმუტლა".

დედა- "შვილო ვინ დაგაბულინგა?". მამა-"ვინ გაგიდედისმუტლა,შედედამოტყნულო?"