0

გალისა

მაგარი პლანი

-დაბოლილზე ვუყურე... გამოვყლევდი. -გალისა იქნებოდა