0

მორიდებული შარდის ბუშტი

დაკომპლექსებული ადამიანი, რომელიც ვერ ფსამს მაშინ როდესაც უკან უდგას სხვა ან სხვანი.

- დროზე მოფსი შეჩემა!
- ხომ იცი მორიდებული შარდის ბუშტი ვარ...