0

პირიც ხო არ მოგცე

როდესაც სიგარეტს და ამასთანავე სანთებელას სთხოვს ბირჟის ერთ ერთი წევრი მეორეს

-მაიტა ერთი ღერი რა -შენ ხო შემეცი აჰაა -ცეცხლიც ბარემ -პირიც ხო არ მოგცე ბარემ