3

იქიდანაც იმასმიქნათ და აქედანაც

როცა უბრალოდ ძალიან ტვინი მოგიტყნეს

ხანდახან ..აა...იცი რაარირო, თქვენ გინდათ რო იქიდანაც იმასმიქნათ და მერე თქვენ იმას აქედანაც ... თქვენ კითხვას აქედანა იმასშვებით..