0

ბიზვინი

მიმართვა "ყლე" იმერულად, გავრცელებულია ქუთაისში და სხვადასხვა იმერეთის პროვინციებში

- შენ ბიძია ბიზვინი ხომ არ ხარ?
- აგი მაგარი ბიზვინია სიმონ..